Cm Byg ApS’ persondatapolitik

 

  1. Introduktion

Her kan du læse om, hvordan Cm Byg ApS behandler personoplysninger. Cm Byg ApS behandler personoplysninger om virksomhedens kunder, ansatte, leverandører og samarbejdspartnere. Vi er forpligtet til at beskytte de​ personoplysninger, som vi behandler og alene behandle disse til lovlige og saglige formål.

 

  1. Dataansvarlig

Cm Byg ApS er dataansvarlig for behandlingen af ovennævnte personoplysninger, idet Cm Byg ApS bestemmer til hvilke formål oplysningerne behandles. Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller vores persondatapolitik, kan du rette henvendelse til:

Sanne Lønborg:

Telefon: 4343 1212

E-mail: Sanne@cm-byg.dk

 

  1. Behandling af personoplysninger og opbevaring af disse

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi i visse tilfælde en række personoplysninger om dig. Det sker f.es. hvis du ønsker at indhente et tilbud. I den forbindelse behandler vi typisk følgende oplysninger om dig:

Vi indsamler og behandler da typisk følgende typer af personoplysninger om dig:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

– Telefonnummer

 

Kunder

Hvis du er kunde hos os, behandler vi typisk følgende personoplysninger om dig:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

– Telefonnummer

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter kundeforholdets ophør. Dette skyldes,​ at vi yder en garantiperiode på 10 år på de produkter/ydelser, vi leverer.

I fald at du ikke har fået en ydelse/et produkt, som er omfattet af en garantiperiode på 10 år, vil vi alene opbevare dine oplysninger i 5 år i overensstemmelse med bogføringslovens regler. Idet vi i forbindelse med udførslen af vores ydelser i mange tilfælde laver tegninger, hvoraf kan fremgå navn og kontaktoplysninger, kan vi oplyse, at vi opbevarer disse tegninger med

personoplysninger i 20 år. Længden på vores opbevaringsperiode skyldes, at vi har erfaring med, at vi efter mange år kan blive kontaktet af en kunde for f.eks. at afklare et teknisk spørgsmål gennem vores tegninger.

Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi typisk følgende oplysninger om dig:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

– Telefonnummer

– Uddannelse

– CPR-nummer

– I visse tilfælde også helbredsoplysninger

Oplysningerne modtager vi fra dig. I fald du bliver ansat, opbevarer vi oplysningerne om dig indtil 5 år efter ansættelsesforholdets ophør. Såfremt du ikke bliver ansat, bliver oplysningerne om dig slettet efter 6 måneder regnet fra vi modtager din ansøgning.

 

Leverandører/samarbejdspartnere

Hvis du er en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi typisk følgende

oplysninger om dig:

– Navn

– E-mailadresse

– Telefonnummer

– Stillingsbetegnelse

 

 

Vi gemmer som udgangspunkt dine personoplysninger i op til 5 år efter samarbejdsforholdets ophør, jf. bogføringsloven.

 

​4. Sikkerhed omkring behandlingen

Vi beskytter dine personoplysninger. Vi har derfor truffet tilstrækkeligt tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt fortabes, slettes, offentliggøres, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine personoplysninger kan som følge heraf alene tilgås af en begrænset gruppe af vores medarbejdere. Vores medarbejdere er underlagt vores persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af den gældende persondataretlige lovgivning.

 

  1. Formålet med behandlingen

Vores behandling af oplysninger på vores kunder. Vi behandler personoplysninger på vores kunder for at kunne levere vores del af aftalen og for at kunne fakturere vores arbejde, yde vores service samt kommunikere med vores kunder. Vores behandling af oplysninger på jobansøgere Vi behandler personoplysninger på jobansøgere for at kunne tage stilling til, hvorvidt de skal

ansættes i vores virksomhed og for at kunne kommunikere med dem

Leverandører/samarbejdspartnere

Vi behandler personoplysninger på vores leverandører/samarbejdspartnere for at kunne kommunikere med dem og yde vores del af aftalen.​

 

​6. Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med vores daglige drift benytter vi en række databehandlere, som vi har indgået skriftlige dataaftaler med, herunder EG Construction. Disse behandler udelukkende dine personoplysninger efter vores instruks og alene til vores formål.

 

  1. Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du vil modtage et svar herpå inden for 4 uger.

– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.

– Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis dit samtykke er tilbagekaldt.

– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.

Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, e-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 33193200).

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger bedes du i første

omgang kontakte Sanne Lønborg på sanne@cm-byg.dk